Homepage Si veprojmë


 

Mbrojmë njohjen e të drejtave tuaja për dëmshpërblim

 

Flightresolution.com mbron njohjen e të drejtave të tua si pasagjer në rrugë miqësore dhe, nëse ështe e nevojshme, në rrugë ligjore.

Me Flightresolution.com mund të kesh dëmshpërblim, rimbursim e kompensim monetar nga ana e


• kompanisë ajrore, tragetit apo trenit
• organizuesit të udhëtimit (tour operator)

Konsultimi i parë është falas dhe nevojitet për të verifikuar nëqoftëse ti ke të drejtë dëmshpërblimi ose rimbursimi në vlerë monetare.

 

 

Si funksionon?

E thjeshtë: do të duhet të japësh të gjitha informacionet përkatëse të rastit ( psh data, ora dhe numri i avionit, aeroporti i nisjes dhe i mbërritjes

etj.), në rastkontratë fluturimi turistik dhe të dhënat e tua( përfshirë Email e nr telefoni ku dëshiron të kontaktohesh).

 

Nëse ke të drejtë dëmshpërblimi do të dërgojmë një pergjigje me email duke verifikuar të drejtën tënde, në të cilën ti, nëse ke ndërmënd të

perfitosh neasistencën e flightresolution.com, do japësh përgjigje konfirmimi. Këtij emaili do i bashkëngjitësh kopjen e dokumentave të

identitetit të të gjithë udhëtarëve,kartën e imbarkimit, kontratën e udhëtimit e të gjithë dokumentacionin që do mund të nevojitet.

 

 

Çfarë ndodh ne kete pike?

Stafi i avokatëve të Flightresolution.com do e zgjidhi  çështjen  ne rrugë miqësore ose –nese do jete e nevojshme- do procedojë në  mënyrë

ligjore per tembrojtur  të drejtat e tua për dëmshpërblimin e dëmeve.

 

 

Sa te kushton sherbimi?

Nuk do të duhet të besh asnjë  shpenzim si paradhënje  avokatëve të Flightresolution.com, qoftë për fazën paraprake miqësore apo për fazën

ligjore.

Flightresolution.com do japi ç’do paradhënie që nevojitet për të proceduar( taksë ligjore, pulla, shpenzime njoftimi, shpenzime postare etj).

 

Flightresolution.com do të marri një përqindje prej rreth 20% (përfshire TVSH) prej asaj që të takon, vetëm atëherë kur linja e fluturimit ose

organizatori iudhëtimit do të ketë dëmshpërblyer.

 

Nëse ky proces nuk do të ketë rezultat pozitiv nga kompania ajrore, atëherë asnjë shumë nuk do ti detyrohet Flightresolution.com.

Për më shumë informacion kontakto stafin e Flightresolution.com nëpermjet e-mailit Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose për urgjenca merr në telefon

+39 3892430990.