Homepage VONESA/ HUMBJE/ DËMTIM I BAGAZHIT AJROR


 

VONESA/ HUMBJE/ DËMTIM I BAGAZHIT AJROR

 

 

Çfarë është bagazhi i humbur?

Humbja e bagazheve ajrore ndodh kur bagazhi nuk i është dorëzuar pasagjerit brenda 2ditëve pas mbërritjes së fluturimit.

 

Nëse kthimi është bërë më parë të 21 ditëve flasim për dorëzimin e vonuar të bagazhit ajror.

 

Pastaj ka raste të dëmtimit të bagazhit ose vjedhjes së pjesës së përmbajtjes së bagazhit.

 

 

Kam të drejtën e kompensimit nëse  bagazhi im humbitet, vonohet

ose dëmtohet?

Nëse bagazhi juaj është humbur, vonuar, dëmtuar ose grabitur nga një pjesë ose të gjithë përmbajtjen e saj ju keni

të drejtë kompensimi.

 

Mos harroni të raportoni atëtek humbja ose dëmtimi duke plotësuar P.I.R. (Property Irregularity Report) në zyrën e caktuar

(zyra e bagazheve) në aeroport dhe mos harroni të informoni menjëherë transportuesin ajror duke dërguar një ankesë specifike.

 

Është shumë e rëndësishme që të dërgoni një ankesë sa më parë që të jetë e mundur në linjën ajrore në mënyrë që të mos

rrezikojnë tejkalimin e afateve koha brenda së cilës ju keni të drejtë për kompensim.

 

Nëse bagazhi juaj humbet apo plaçkitet, ju keni të drejtë kompensimi deri në maksimum prej 1000 SDR (të drejta të veçanta

të tërheqjes) ekuivalente me përafërsisht 1.400 €.

 
 

Ju mund të kërkoni dëmshperblime të tjera përveç kompensimit

per vonese në dërgimin e bagazheve?

Nëse, gjendesh në një destinacion te huaj nga vendbanimi juaj, dhe keni nevojë për të blerë gjera kryesore si

(veshje te brendeshme, pastë dhëmbësh, shampo, rroba, etj) mos harroni të mbani të gjitha faturat për të kërkuar më vonë

shlyerjen. Por kini kujdes: nëse jeni në qytetin ku keni vendbanimin është vështirë të rimbursohet blerja e

nevojave themelore (sepse supozohet se ju  i keni ato në shtëpi).

 

Nëse fluturimi juaj është pjesë e një udhëtimi "pakete turistike "humbjen, vjedhjen ose dorëzimin e vonuar të

bagazheve ajrore mund të ndikojë për suksesin e pushimeve. Në këto raste organizatori i udhëtimit mund të mbaj

pergjigje persa i perket kompensimit te dëmit nga pushimet e shkatërruara.

 

Kontaktoni stafin e Flightresolution.com për këshilla pa pagesë.