Homepage AKSIDENT I PASAGJERIT GJATË FLUTURIMIT


 

AKSIDENT I PASAGJERIT GJATË

 FLUTURIMIT

 

Ne avioni

Nëse aksidenti ndodh gjatë fluturimit ose pergjate operacioneve të nisjes dhe zbarkimit përgjegjësia është

e linjës ajrore, e cila duhet të kompensojë deri në 113,100 DSP (të drejta të veçanta të tërheqjes).

Në rast aksidenti, kompania është e detyruar të parashikojë kompensim për dëmet ndaj atyre që kanë të drejtë.

 

Ne anije

Pervec kompeNëse aksidenti ndodh në bordin e anijes (që nga fillimiimbarkimit deri në përfundimin e uljes) transportuesidetar do të pergjigjet për të kompensuar dëmin.
 
Në rastin e transportit detar ndërkombëtar, përgjegjësia përfshin dëmet që rezultojnë nga vdekja ose nga dëmtimi personal i pësuar si rezultat i një aksidenti, nëse ngjarja e dëmshme i atribuohet fajit ose neglizhencës së anijes.

Në këtë rast përgjegjësia e transportuesit detar është e kufizuar në 400,000 DSP. E drejta për kompensim duhet të bëhet e vlefshme brenda dy vjetëve nga data e zbarkimit.

 

Me tren

Nëse aksidenti që shkakton aksident ndodh në tren, përgjegjësia është e kompanisë hekurudhore që mbahet
për të kompensuar ju dhe / ose të afërmit tuaj.
 
Kompania duhet të bëjë pagesën  e nevojshme paraprakisht për të plotësuar nevojat e menjëhershme
të viktimës së aksidentit ose të të afërmve të tij brenda 15 ditëve nga identifikimi i personit fizik i cili
ka të drejtën e kompensimit. Në rast vdekje, kompensimi dëmit nuk mund të jetë më i vogël se 21.000 euro.
 

 

Me autobus

Ju keni të drejtë kompensimi për dëmet nëse aksidenti ndodh si rezultat i një aksident në një autobus.
Sa për shërbimet në distanca të gjata (dmth për rrugët mbi 250 km), legjislacioni  i bashkoit europian
e detyron kompaninë të sigurojë ndihmë të menjëhershme .
 
Përfshin. nëse është e nevojshme, (strehim, ushqim, veshje, transport) dhe për të kompensuar ju në
rast vdekjeje ose dëmtimi personal.
 
 

Në hotel ose strukturë turistike

Nëse aksidenti ndodh në hotel, struktura mikpritese eshte e detyruar te mbuloje demshperblimin.
 

E RËNDËSISHME

Në rast të nje udhëtimit të organizuar, operatori turistik ose organizatori i udhëtimit mban pergjegjesi persa
i perket kompensimit bashke me kompanite transportuese dhe hotelin.

Gjithmonë mbani mend që të siguroni vetën me dëshmi të tilla si:

• raportet e ndihmës së parë;
• çertifikatat mjekësore;
• faturat e terapive të marra;
• shpenzimet për ilaçe.

Në këtë mënyrë ju mund të kërkoni dëmin financiar, dëmin biologjik dhe dëmtimin nga pushimet e shkatërruara (nëse
dëmtimi është i tillë që të ndikojë negativisht tek pushimet).


 
Kontaktoni stafin e Flightresolution.com për këshilla pa pagesë.