Homepage Anulim fluturimi


 

Anulim fluturimi

 

Kam te drejte per demshperblim ne rast anullim fluturimi?

Nese kompania anullon  fluturimin tend ke te drejte per nje demshperblim (i quajtur compensim financiar) qe shkon nga 250 ne 600 euro ( pervec

rastit kur kompania te informon per anullimin me nje ose dy jave perpara nisjes, ose duke te ofruar ne te njejten kohe nje futurim alternativ deri

ne destinacion final).

Me sakte, rimbursimi eshte 250 euro per raste kur fluturimi eshte 1500km ose me pak, 400 euro per raste kur fluturimi me shume se 1500km  dhe,

ndermjet 1500dhe 3500km, 600 euro per fluturimet mbi 3500 km.

 

 

Kush jane rregullat e tjera per te drejtat e pasagjerit demtuar nga nje anullim

fluturimi?

Pervec kompensimit per fluturimin e anulluar, mund te zgjedhesh nga kompania ajrore:
 
• nje bilete mbi nje futurim alternativ;
 
• rimborsi te biletes se fluturimit.

 
Pervec kesaj ke te drejte:

• ushqim dhe pije freskuese

• telefonata
 
• akomodim ne hotel dhe transportim kur qendrimi per nje ose me shume nete nese eshte i nevojshem

 

 

Ne c’fare rrethanash kompania ajrore mund te mohoje pagesen e demshperblimit

per anullimin a fluturimit?

Per te shmangur demshperblimin, kompania duhet te provoje qe vonesa e avionit eshte per shkak rrethanash te jashtzakonshme.

Shpesh ndodh që kompanitë të citojnë arsye të tilla si "arsye teknike" ose "arsye sigurie", por megjithatë nuk ofrojnë dëshmi ose japin dëshmi të
 
pamjaftueshme për të demonstruar natyrën e jashtëzakonshme të rrethanave.

 
Pikërisht për këtë arsye është thelbësore që të keni profesionistë me përvojë shume vjecare ne kete sektor që sigurojnë të drejtën tuaj për t'u
 
kompensuar, veçanërisht kur linjat ajrore vënë në dyshim arsyet teknike për mos dhënien e demshperblimit.

 
Posacerisht per kete eshte e domosdoshme te kesh prane profesioniste esperte me vite ne kete sektor qe sigurojne te drejtat e tua per
 
demshperblim, mbi te gjitha kur kompanite ajrore justifikohen per te mos dhene kompensimin  per motive teknike.

 

 

Eshte e mundur te kerkosh demshperblim te metejshem per anullim fluturimi?

Nese per shkak te anulimit te avionit  ke patur demtime  te ardhurash, morale apo ekzistenciale (psh humbja e nje apo me shume dite
 
pushimesh) eshte e  edrejta jote te kerkosh nje demshperblim te metejshem perc atij per anullimin.

 
Nese fluturimi juaj eshte pjese e nje ‘’pakete turistike’’ anullimi mund te influencoje ne suksesin e pushimit. Ne kete rast organizuesi ose
 
agjencia e udhetimit mund te jene te detyruar te pergjigjen per demshperblim per pushimet e prishura.

 

Kontaktoni stafin e Flightresolution.com për këshilla pa pagesë.