Homepage Vonesë  fluturimi


 

Vonese fluturimi

 

Mbas sa kohe duhet të kesh të drejtë kompensimi për vonesën

e fluturimit?

Nëse fluturimi jot niset apo arrin në Shqipëri o nga një shtet i bashkimit europian, c’do vonesë mbi 3 orë jep të drejtën e një rimbursimi (quajtur
 
dhe kompensim financiar) që shkon nga 250 në 600 euro.

Më saktë, rimbursimi është 250 euro për raste kur fluturimi është 1500km ose më pak, 400 euro për raste kur fluturimi më shumë se 1500km  dhe,

ndërmjet 1500dhe 3500km, 600 euro për fluturimet mbi 3500 km.

 

 

Kush jane të drejtat e tjera të pasagjerit per  dëmtime nga vonesa e fluturimit?

Nëse- për shkak të vonesës- vendos të mos nisesh më, perveç kompensimit  mund të kerkosh dhe rimborsim të biletës së avionit. Përveç kësaj  ke të drejtë

për përkujdesje falas siç vijon:

 

• ushqim dhe pije freskuese

• telefonata

• akomodim në hotel dhe transportim kur qendrimi për një ose më shumë netë nëse është i nevojshëm


 

 

Në çfarë rrethanash kompania ajrore mund të vonojë fluturimin?

Ndodh shpesh që kompanitë ajrore provojnë me arsye‘’teknike’’ o motiv ‘’sigurimi’’ duke dhënë shpjegime të pamjaftueshme për të verifikuar

rrethanat.

 

Posacerisht për këtë është e thelbësore të kesh pranë profesionistë espertë me vite ne këtë sektor që sigurojnë njohjen e të drejtave  të tua për
 
dëmshpërblim, mbi të gjitha kur kompanitë ajrore justifikohen për të mos dhënë kompensimin  për arsye teknike.

 

 

Eshte e mundur te kerkosh demshperblime te tjera pervec rimbursimit per

vonesen e avionit?

Nëse për shkak të vonesës së avionit  ke patur dëmtime  të pronës, morale apo ekzistenciale (psh humbja e një apo më shumë dite pushimesh) është e drejta jote të kërkosh një dëmshpërblim të mëtejshëm përveç  atij per vonesen.

Nëse për shkak të vonesës së avionit ke patur dëmtime të pronës, morale apo ekzistenciale (psh humbja e një apo më shumë dite pushimesh) është e drejta jote të kërkosh një dëmshpërblim të mëtejshëm përveç atij per vonesen.

Nëse fluturimi juaj është pjesë e një ‘’Pakete turistike’’ vonesa mund të ndikojë në rizultatin e pushimit. Në këtë rast organizatori ose agjencia e udhëtimit mund të jenë të detyruar të përgjigjen për dëmshpërblim për pushimet e prishura.
 
 
 
Kontakto stafin e flightresolution.com per nje consultim pa pagese.